Saçlar gelişimini 3 dönemde tamamlar:

Anajen (büyüme) dönemi: Saçların büyük bir kısmı büyüme evresinde bulunur. Bu dönem 2 – 5 yıl süren aktif büyüme evresidir.

Katajen (dinlenme) dönemi: Saçların %2 -4 ü bu evrede bulunmaktadır.Yaklaşık 3 hafta kadar süren evre geçiş dönemi olarak da bilinir.

Telojen (dökülme) dönemi: Saçların %15 i bu evrede bulunmaktadır. Ortalama 3 ay süren bu evre saçların dinlenme dönemidir. Saçlar bu evrede dökülür sonra yerine yeni ve sağlıklı saçlar çıkmaya başlar.

Saçlar bu dönemleri sırayla izleyerek dökülme ve yenileme döngüsünü tamamlar.